Regionalny oddział w Kielcach

Cykl spotkań prawnych nt. Firma audytorska oraz biegły rewident w procesie kontroli PANA w praktyce

12 maja 2024 r.

Szanowni Państwo, przekazujemy zaproszenie na cykl spotkań w Oddziale w Krakowie

Zapraszamy na Cykl spotkań prawnych nt. Firma audytorska oraz biegły rewident w procesie kontroli PANA w praktyce:

Część prawna: mec. Beata Zborowska, radca prawny, mec. Jakub Nicieja, radca prawny

Spotkanie 1.   Teoria - przepisy prawne regulujące postępowanie

Agenda szkolenia
1.PANA – organizacja i zadania;
2.Kontrole – częstotliwość i zakres;
3.Ogólne zasady kontroli i czynności przedkontrolne;
4.Rozpoczęcie kontroli – czynności wstępne i uczestnicy postępowania;
5.Główne zasady postępowania administracyjnego;
6.Postępowanie kontrolne – doręczenia i terminy;
7.Postępowanie kontrolne – środki dowodowe i dostęp do akt;
8.Rozstrzygnięcia w toku kontroli i środki odwoławcze od nich;
9.Zakończenie kontroli – raport z kontroli;
10.Kontrole tematyczne i doraźne;
11.Decyzje administracyjne w efekcie kontroli i środki odwoławcze od nich;
12.Nadzwyczajne środki zmiany wydanych decyzji administracyjnych

Termin: 14 maja 2024 r. godz. 10.00 – 13.00

Spotkanie 2.   Praktyka - wzory pism do wykorzystania wraz z omówieniem

Termin: 16 maja 2024 r. godz. 10.00 – 13.00

Spotkanie 3.   Praktyka - panel dyskusyjny, zgłoszone tematy i problemy uczestników

Termin: 29 maja 2024 r. godz. 10.00 – 12.00

 

Cena 900 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów

Cena 900 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Zapisy https://krakow.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR