Regionalny oddział w Kielcach

Szkolenia "Kontrola wewnętrzna w badaniu sprawozdań finansowych - wybrane zagadnienia"

17 grudnia 2020 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w formule online - aplikacja clickmeeting.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26 i 28 stycznia w godzinach 17-20 (dwa dni szkoleniowe) w aplikacji clickmeeting. Odpłatność za szkolenie wynosi 150 zł.


Zgłoszenia prosimy dokonać w formie mailowej lub przez formularz na stronie Regionalnego Oddziału.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR