Regionalny oddział w Kielcach

Szkolenia ODZ

13 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Regionalny Oddział PIBR w Kielcach zaprasza na seminarium obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Mamy nadzieję, że tematyka seminariów zapewni aktualizację wiedzy z zakresu rachunkowości oraz udoskonalenie i optymalizację czynności rewizji finansowej przeprowadzanych przez biegłych rewidentów.

Moduł 2 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego; (2 grupy szkoleniowe)

- prowadzący Pan Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, 8h, koszt szkolenia 310,00 zł

  1. stacjonarnie – 12 października
  2. stacjonarnie – 28 listopada

 

Moduł 14 - Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych; (1 grupa szkoleniowa)

- prowadzący Pan Grzegorz Oszczypała, biegły rewident, 8h, koszt szkolenia 310,00 zł

  1. stacjonarnie – 17 listopada

 

Moduł 15 – Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości; (1 grupa szkoleniowa)

- prowadzący Pan Grzegorz Oszczypała, biegły rewident, 8h, koszt szkolenia 310,00 zł

stacjonarnie – 18 listopada

 

Moduł 19 – Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania; (1 grupa szkoleniowa)

- prowadzący Pani Barbara Misterska-Dragan, biegły rewident, Prezes PIBR, 16h, koszt szkolenia 570,00 zł

  1. stacjonarnie – 3-4 listopada

 

Cena za pakiet 40h to 1450,00 zł

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR